Kedy je správny čas na výmenu starého kotla za nový?

Životnosť pravidelne udržiavaných kotlov sa pohybuje zhruba na hranici 15 rokov. Každoročné prehliadky a údržba zariadení vedú k výraznému predĺženiu životnosti vášho aktuálneho vykurovacieho systému. Je potrebné si však uvedomiť, že plynový kotol je jedno najviac namáhaných zariadení vo vašom príbytku a dlhoročnou prevádzkou dochádza k postupnému opotrebeniu kľúčových súčastí zariadenia, cena výmeny ktorých sa často môže priblížit k cene nového spotrebiča.

Kedy je potrebné vymeniť kotol za nový? Oplatí sa výmenu ešte o pár rokov odložiť? Na nasledovných riadkoch nájdete 5 dôvodov, pre ktoré sa výmenu neoplatí odkladať:

1.) Kotol sa pomaly zahrieva

Ak vášmu kotlu čoraz dlhšie trvá vyhriať radiátory alebo musíte čakať nekonečne dlhé minúty, než začne z vodovodných batérií tiecť dostatočne teplá voda je neklamným znakom toho, že vaše zariadenie potrebuje minimálne opravu a v závažnejších prípadoch celkovú výmenu. Moderné plynové kotly produkujú teplo takmer okamžite a obvykle s výrazne nižšou spotrebou plynu. Obvyklou príčinou straty účinnosti ohrevu pri starších zariadeniach sú:

 • prepálené lamely medených primárnych výmenníkov a s tým súvisiace depozit medenky, ktoré zabraňujú optimálnemu prenosu tepla zo spalín do hydraulického okruhu. Po vyčistení sa na poškodenom povrchu vytvára nový depozit a jediným účinným riešením je celková výmena primárneho výmenníka, ktorý je obvykle najdrahšou súčiasťou klasického kotla.
 • zanesenie liatinového telesa kalmy oxidov železa a vodným kameňom, zabraňujúcim efektívnemu prenosu tepla, spôsobujú nadmernú tepelnú záťaž telesa vedúcu k tvorbe mikro trhlín, strate hydraulickej tesnosti a kavitačnej korózii.
 • zanesenie sekundárnych výmenníkov a zásobníkov znemožňujúce účinný ohrev teplej vody. Kotol v takýchto prípadoch často cykluje, ohrev vody je pomalý a prietok adekvátne ohriatej vody príliš nízky na zabezpečenie komfortného ohrevu. Častým pridruženým problémom býva zanedbaná výmena horčíkových/hliníkových anód, a s tým spojenej korózie zásobníkov v oblastí zvarov, prírub, vykurovacích špirál. V prípade korózie zásobníku je cena náhradného dielu vrátane výmena na úrovni ceny nového kotla obdobnej konštrukcie a triedy účinnosti.
 • kavitačná/galvanická korózia kovových súčastí zariadenia.
 • vysoký vek a celkové opotrebenie funkčných súčastí zariadenia

Odstránenie týchto závad je často časovo a finančne náročné a cena potrebných dielcov a servisných úkonov može presiahnuť obstarávaciu cenu nového spotrebiča

2.) Účinnosť kotla je nižšia ako stanovuje ErP trieda A

Moderné kotly sú podľa priemernej účinnosti zaradené do kategórií A++ až G, pričom trieda A zahŕňa najúspornejšie zariadenia a trieda G najmenej úsporné zariadenia. Moderný kondenzačný kotol obvykle spadá do kategórie A (90-98% účinnosť) a v niektorých prípadoch dokonca do kategórie A+ (98-125% účinnosť)

Klasické kotly s prirodzeným alebo núteným ťahom spalín vyrobené pred rokom 2000 obvykle spadajú do kategórií D (78-82% účinnosť) až G (menej ako 70% účinnosť). Výmenou takéhoto kotla za moderný kondenzačný kotol, v závislosti od energetickej náročnosti vašej stavby, môžete ušetriť na prevádzkových nákladoch a  niekoľko stoviek eur ročne.

ERP rating
Triedy účinnosti
SPP-vzor
Vzor vyúčtovacej faktúry SPP

Celková úspora závisí nielen od účinnosti zvoleného spotrebiča ale aj technického stavu, riešenia a regulácie vykurovacieho rozvodu a telies. Radi Vám pomôžeme s výberom vhodného riešenia. Objednajte si bezplatnú obliadku ešte dnes.

3.) Pravidelne sa zvyšujúce zálohové platby za plyn

Rastúce ceny energií sa môžu nepríjemne prejaviť na sume zálohových platieb za plyn. Rovnako dobre však môžu byť zvýšené platby znamením toho, že váš starý kotol plýtva peniazmi, ktoré by ste inak mohli využiť na príjemnejšie veci. S rastucím vekom zariadenia postupne klesá účinnosť spaľovania a prenosu tepla medzi spaľovacou a hydraulickou časťou kotla. Aktuálnu účinnosť zariadenia je možné preveriť počas odbornej prehliadky PZ pomocou analyzátora spalín.

V závislosti od typu a prevedenia, môžete prechodom na nový, moderný kotol usporiť až 25% sumy za dodanú energiu

Viete v akom technickom stave je Váš kotol? Objednajte si Odbornú prehliadky plynového zariadenia.

Odbornú prehliadku si môžete u nás objednať buď telefonicky na číslach ++421(2)44 257 747 ++421(2)44 257 323 alebo prostredníctvom objednávkového formulára na tejto stránke. Privolaný servisný technik UNIVIS spol. s r.o. vykoná prehliadku, ročnú údržbu a oboznámi Vás s technickým stavom Vášho zariadenia.

4.) Kotol je starší ako 15 rokov

Mnoho klasických kotlov vďaka svojej konštrukcii a pravidelnej údržbe pracuje spoľahlivo aj po prekročení 15 roku prevádzky. Tieto kotly sú však vzhľadom na dynamický vývoj technogií poslednom desaťročí väčšinou technologicky zastaralé, chýba im mnoho v dnešnej dobe bežných funkcií,  regulačných prvkov a príslušenstva, ktoré nielen znižujú prevádzkové náklady ale aj zásadným spôsobom zvyšujú úživateľský komfort.

Príklady funkcií zvyšujúcich užívateľský komfort:

 • Diaľkové ovládanie s obojstrannou komunikáciou, ktoré umožňuje plne ovládať a kontrolovať činnosť zariadenia z pohodlia Vášho kresla.
 • Rozširujúce moduly umožňujúce vzdialené ovládanie pomocou Android alebo iOS aplikácie na vašom tablete či mobilnom telefóne.
 • Plynulá regulácia viacerých nezávislých vykurovacích zón. Už nemusíte na prízemí mrznúť a na poschodí okná otvárať.

Príklady funkcií znižujúcich prevádzkové náklady:

 • Elektronicky modulované obehové čerpadlá a horáky vysokým rozsahom modulácie umožňujúce kotlu regulovať teplotu a prietok vo vykurovacom okruhu tak, aby bola dodávka tepla neustále v optimálnom množstve a pri optimálnej teplote. Prvé generácie kondenzačných boli zriedka schopné priebežne regulovať prietok vo vykurovacom okruhu a preto ich aplikácia bola obmedzená na predimenzované alebo podlahové okruhy vykurovania. To je však dnes už minulosťou, moderné kondenzačné kotly vďaka novým regulačným prvkom pracovať rovnako účinne v byte ako aj viacpodlažnom rodinnom dome.
 • Zabudovaná ekvitermická regulácia pomocou snímača vonkajšej teploty plynule reguluje výkon a teplotu vykurovacej vody nielen podľa nastavenej teploty na priestorovom termostate ale aj podľa teploty vonkajšieho prostredia. Obytný priestor je následne vykurovaný na Vami stanovenú teplotu tak, aby bola pri nezmenenom komforte zachovaná čo najnižšia teplota spalín, a tým čo najvyššia účinnosť kotla.
 • Týždenný časový program umožňujúci automatickú reguláciu teploty nielen vo vykurovaných priestoroch, ale aj pri ohreve teplej vody. Klasické kotly obvykle nahrievajú zabudovaný alebo samostatne stojaci zásobník bez ohľadu na to, či teplú vodu niekto vo vašej domácnosti aktívne využíva alebo nie. S modernými kotlami máte, podľa vami nastaveného časového programu, možnosť znížiť alebo vypnúť ohrev teplej vody v čase nočného kľudu, keď ste v práci, či na dovolenke.

5.) Zvyšujúca sa cena údržby zariadenia

Väčšina renomovaných výrobcov poskytuje podporu svojich zariadení aj dlho po uplynutí predpokladanej životnosti kotla. Nezriedka sú náhradné diely dostupné aj 20 rokov po ukončení výroby. S prirodzene klesajúcim dopytom po dielov do výroby a pre účely servisu však dochádza postupnému znižovanie objemu výrobných šarží čo následné spôsobuje zvyšovanie sa výrobnej ceny dielov. V mnohých prípadoch má na dostupnosť náhradných dielov vplyv aj zmena legislatívy či technologických postupov, ktorá neumožňuje vyrábať daný komponent rovnakou technológiou ako pred dvadsiatimi rokmi a ekvivaletná nárada niekoľko-násobne prevyšuje cenu pôvodného dielu.

Zvyšujúca sa cena dielov alebo potreba individualného dovozu dielu zo zahraničia môže následne zvýšiť cenu opravy kotla natoľko, že ďalšia údržba sa stáva neekonomickou.

Ako postupovať pri výmene starého kotla?

 • Vyplňte kontaktný formúlar vo všetkých poliach označených (*) a stlačte tlačidlo “Objednať bezplatnú obhliadku” na konci formulára
 • Po spracovaní vašej objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovať a o dohodneme si s Vami termín bezplatne obhliadky súčasnej inštalácie. Účelom obhliadky je zdokumentovať aktuálne riešenie a stav vykurovacej sústavy, montážneho priestoru a dymovodov.
 • Na základe zisteného skutkového a stavu a vašich požiadaviek pripravíme návrh na výmenu aktuálneho zariadenia. Súčasťou návrhu je cenová ponuka, vrátane rozpisu prác, materiálu a potrebných úprav hydraulického rozvodu a dymovodov.
 • V prípade kalmy zaneseného vykurovacieho rozvodu navrhneme chemický preplach rozvodu a vykurovacích telies vhodnými chemickými prípravky vrátane inhibítorov zabraňujúcich ďalšej degradácii hydraulického rozvodu.
 • Po odsúhlasení cenovej ponuky promptne dodáme a nainštalujeme navrhnuté zariadenie, príslušenstvo a uvedieme spotrebič do prevádzky.
 • Po uvedení do prevádzky zaškolíme obsluhu zariadenia, potvrdíme záručné listy a zabezpečíme servis Vášho nového kotla po celú dobu prevádzky zariadenia.

Objednávka bezplatnej obhliadky pred výmenou

Meno a Priezvisko(*)

Adresa(*)

Mesto/Obec(*)

PSČ(*)

Tel. kontakt (*)

Email (*)

Doplňujúce informácie

Kontrolná otázka:

Prosím doplňte správnu hodnotu ...98 − = 89

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie predmetu objednávky