Chemické prostriedky

Ochrana a prevencia

Chemické prostriedky a príslušenstvo na ochranu vykurovacích okruhov pred nepriaznivými účinkami kalov, korózie, baktérií a mrazu.

Čerpadlá a vozíky

Sortiment preplachových čerpadiel, plniacich vozíkov a ručných aplikátorov pre profesionálne použitie

Preplach vykurovacích okruhov

Ucelený sortiment prostriedkov na čistenie a úrdžbu radiátorových, podlahových a solárnych vykurovacích okruhov

Zmäkčovače vody

Proporčné dávkovače polyfosfátov. Tabletové, práškové a kryštalické náplne do dávkovačov v praktických baleniach určených na maloobchod.

Preplach výmenníkov

Chemické prostriedky na čistenie zanesených kotlových telies, doskových výmenníkov, ohrevných špirál a pod.

Úpravne vody

Katexové úpravne vody s automatizovanou regeneráciou živice určené na odstraňovanie horčíku a vápnika z pracovných kvapalín

Ochrana systému

Preplach vykurovacích okruhov

Preplach výmenníkov

Preplachové čerpadlá a plniace vozíky

Zmäkčovače vody