Plynové kotly

Závesné kondenzačné kotly (prietokový ohrev)

Kondenzačné plynové kotly na kúrenie s zabudovaným prietokovým ohrevom teplej úžitkovej vody

Stacionárne kondenzačné kotly

Stacionárne kondenzačné kotly s riadením jednej alebo viacerých vykurovacích zón a zabudovaným zásobníkom teplej úžitkovej vody.

Závesné kondenzačné kotly (zabudovaný zásobník TÚV)

Závesné kondenzačné kotly na kúrenie s zabudovaným zásobníkom na prípravu teplej úžitkovej vody

Závesné kotly (prietokový ohrev)

Klasické závesné kotly s prirodzeným alebo núteným ťahom spalín a prietokovým ohrevom úžitkovej vody určené do priestorov, technické obmedzenia ktorých neumožňujú inštaláciu kondenzačného kotla.

Závesné kondenzačné (ohrev TÚV cez ext. zásobník)

Závesné kondenzačné kotly na vykurovanie s možnosťou pripojenia externého zásobníka pre ohrev teplej úžitkovej vody

Závesné kotly (zabudovaný zásobník)

Klasické závesné kotly s prirodzeným alebo núteným ťahom spalín a zabudovaným zásobníkom úžitkovej vody určené do priestorov, technické obmedzenia ktorých neumožňujú inštaláciu kondenzačného kotla.

Závesné kondenzačné kotly (prietokový ohrev)

Závesné kondenzačné kotly (zabudovaný zásobník TÚV)

Závesné kondenzačné (ohrev TÚV cez ext. zásobník)

Stacionárne kondenzačné kotly

Závesné kotly (prietokový ohrev)

Závesné kotly (zabudovaný zásobník)