O Nás

Firma Univis vznikla na prelome rokov 1994 a 1995 za účelom zabezpečovať popredajnú podporu výrobkov firmy Leiber na území Slovenkej republiky. V čase založenia mala firma univis dvoch zamestnancov no postupne sa rozrástla až na súčasný tím 13 odborníkov. Z pôvodne čisto servisnej firmy je dnes firma poskytujúca širokú škálu produktov zameraných na vykurovanie, rozvody a reguláciu prostreníctvom klasických ako aj obnoviteľných zdrojov energie.

Univis poskytuje k ponúkanému sortimentu predpredajnú aj popredajnú podporu, vďaka čomu dokážeme dodávať nielen jednotlivé technológie ale aj kompletné riešenia na kľúč, vrátane servisnej podpory po celú dobu životnosti technológie.

Filozofiou firmy od jej založenia je dodávať len tie najmodernejšie riešenia ponúkajúce komfort, inováciu a úsporu. V roku 1999 sme ako prví priniesli na slovenský trh kotol s predzmiešaním typu premix, ktorý s teraz predstavuje štandard pre konštrukciu moderného kotla. V roku 2002 sme priniesli celohlinníkový kotol, ktorý dodnes predstavuje referenciu pre maximálnu účinnosť kondezačných vykurovacích jednotiek a v roku 2004 sme boli jedni z prvých so solárnym kolektorom umožňujúcim celoročné efektívne bez ohľadu na ročné obdobie. Tím Univis už viac než 20 rokov prináša inováciu a kvalitu stovkám svojich klientov a pevne veríme, že sa k ním pripojíte.

Sortiment

Výrobkov pripravných na okamžitý odber

Bohaté skúsenosti

20+ rokov pôsobenia na trhu

Náhradné diely

2,000+ náhradných dielov v pohotovostnom sklade

Popredajná podpora

20,000+ vykonaných servisných úkonov

NAŠE SLUŽBY

Vykurovanie na kľúč

Na základe vašej požiadavky a po vykonaní obhliadky objektu pripravíme komplexný návrh riešenia vykurovacieho okruhu od zdroja tepla, cez vykurovacie telesá až po jednotlivé regulačné prvky.

Následne pripravíme realizačný projekt a cenovú ponuku na kompletnú dodávku navrhnutého riešenia vrátane rozpisu zariadení, prác a materiálu.

Po odsúhlasení návrhu dodáme a skompletizujeme navrhnuté riešenie.

Do dokončení inštalácie uvedenieme technológiu do prevádky, zaškolíme obsluhu a potvrdíme záručné listy.

Naše servisné oddelenie zabezpečí údržbu a servis počas celej doby životnosti zariadení.

Výmena starého kotla

Promptne vymeníme dosluhujúci kotol za nový. Po vykonaní obhliadky aktuálnej inštalácie navrhneme vhodnú náhradu existujúceho kotla.

Pripravíme návrh na výmenu zariadenia a cenovú ponuku, vrátane rozpisu potrebných úprav hydraulického okruhu, prác a matriálu.

V prípade rozvodov zanesených kalmi zabezpečíme chemický preplach rozvodu a aplikáciu vhodných inhibítorov zabraňujúcich dalšej degradáciu okruhu.

Po odsúhlasení ponuky promptne dodáme navrhnuté zariadenie, vykonáme potrebné úpravy a uvedenieme zariadenie do prevádzky.

Zaškolíme obsluhu zariadenia, potvrdíme záručné listy a zabezpečíme servis Vášho nového kotla po celú dobu jeho životnosti.

Odborné prehliadky

Pravidelné odborné prehliadky a ročná údržba sú nevyhnutnou súčastou starostlivosti o zariadenie, a základným predpokladom pre dlhodobo bezpečnú a spoľahlivú prevádku vášho plynového kotla – vyhradeného technického zariadenia.

Súčasťou pravidelnej odbornej prehliadky vykonanej našou firmou je:

Kontrola funkčnosti bezpečnostných prvkov zariadenia

manostat,termočlánok, havarijné termostaty, tlakové spínače, tlakové snímač, flussostat a pod.

Kontrola a údržba spaľovacej sústavy

kontrola spaľovacej komory, tepelnej izolácie zapaľovacích/ionizačných elektród, horáka, pilotného horáka, venturi trubice, ventilátora, sifónu a odvodu kondenzátu, kontrola tesnosti detektorom plynov, kontrola a podľa potreby nastavenie analyzátorom spalín.

Kontrola a údržba hydraulických súčastí

kontrola a dohustenie expanzných nádob, kontrola tesnosti súčastí hydraulického okruhu, poistných ventilov, obehových čerpadiel, kontrola a vyčistenie filtrov, doskových výmenníkov, kontrola a výmena anód v zásobnikoch teplej vody.

Kontrola elektrických súčastí

kontrola kabeláže, riadiacich a modulačných prvkov, funkčnosti termostatov, diaľkového ovládania, komunikačných modulov, kontrola a úprava prevádzkových nastavení zariadenia.

 

Servis zariadení

Naša spoločnosť je zmluvným servisných partnerom spoločností Viessmann, Lamborghini, Immergas, Ariston, Baxi, Protherm, Leiber a Gruppo Imar. 

Hlavnou výhodou sevisných služieb poskytovaných našou spoločnosťou je okamžitá dostupnosť náhradných dielov. Naši servisní technici sú vybavení širokým sortimentom originálnych náhradných dielov, vďaka čomu sme schopní zariadenia opraviť bez zbytočných opakovaných návštev.  Pohotovostný sklad náhradných dielov spoločnosti UNIVIS tvorí viac ako 2000 kusov náhradných dielov pre všetky podporované značky.

Chemický preplach

Trápi Vás cyklujúci kotol, ktorý počas prevádzky zváštne šumí a pukoce, radiátory ktoré postupom rokov stále slabšie a slabšie kúria, v podlahových okruhoch sa Vám tvoria miesta, ktoré ostávajú neustále studené a zmes, ktorá prúdi do vašich solárnych kolektorov po rokoch už dávno nieje číra ale pripomína Vám skôr gulášovú polievku?

Váš hydraulický okruh je pravdepodobne zanesený kalmi alebo zvyškami znehodotených nemrznúcich zmesí, ktoré zabraňujú účinnemu prenosu tepla, zvyšujú spotrebu energií a spôsobujú nadmerné opotrebovanie mechanických súčasti rozvodu.

Na základe Vašej požiadavky vykonáme a obhliadku rozvodu. Následne vyšpecifikuje vhodné chemické prostriedky berúc v úvahu použité materiály a funkciu čistených zariadení. Zároveň vyšpecifikujeme vhodné inhibítory a odkaľovacie filtre pre zamedzenie opakovaného zanesenia po vyčistení zariadenia.

Podľa zisteného skutkového stavu Vám vypracujeme cenovú ponuku zahŕňajúcu použité chemické prostriedky, prácu a potrebný materiál.  Po odsúhlasení ponuky prepláchneme rozvody, kotlové telesá pomocou preplachových čerpadiel a do  vyčisteného systému po opätovnom naplnení pridáme vhodné inhibítory a/alebo filtračné prvky na zamedzenie opätovnému zaneseniu.