Prečo je dôležitá pravidelná ročná prehliadka plynového kotla?

Účelom pravidelných odborných prehliadok je zabezpečiť správnu a bezpečnú prevádzku Vašeho plynového zariadenia. Nesprávne nastavené, znečistnené či opotrebované súčasti možu viesť k zbytočne zvýšeným nákladom na prevádzku. Netesnosti na spaľovacej zostave môžu dokonca viesť k únikom vysoko jedovatých plynov oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka.  Tieto plyny sú bezfarebné, zápachu, čo robí včasnú detekciu ich úniku veľmi obtiažnu bez potrebného vybavenia. Pravidelné odborné prahliadky a údržba sú preto rovnako dôležité pre úspornú prevádzku ako aj zabezpečenie zdravia a bezpečia Vás a vašich blízkych.

Čo sa bude diať počas odbornej prehliadky?

 • Vizuálna obliadka kotla a ovládacích a regulačných prvkov.
 • Kontrola dopojení kotla a indentifikácia prípadných netesností a korózie
 • Odstránenie krytu kotla a obhliadka funkčných súčastí zariadenia
 • Kontrola vstupného tlaku plynu, dohustenie expanznej nádoby a doplnenie vody v hydraulickom okruhu
 • Podľa potreby, očistenie spaľovacej komory, horáka a elektród a pod.
 • Kontrola spaľovacieho procesu pomocou analyzátora spalín
 • Zhotovenie záznamu o odbornej prehliadke plynového zariadenia

Tím servisných technikov, na ktorých sa môžete spolahnúť

Všetci naši servisní technici sú odborne spôsobilí vykonávať servisnú činnosť na vyhradených technických zariadeniach plynových a pravidelné absolvujú všetky potrebné školenia pre autorizovaný servis nami podporvaných značiek zariadení.

Ako si objednať pravidelnú odbornú prehliadku kotla?

Pravidelnú obdornú prehliadku si môžete objednať telefonicky kedykoľvek v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na nasledovných telefónnych číslach:

++421(2)44 257 747
++421(2)44 257 323

Pravidelnú obdornú prehliadku si zároveň môžete objednať pomocou nižšie uvedeného objednávkového formulára, po spracovaní ktorého Vás bude kontaktovať pracovník UNIVIS spol. s r.o. ohľadne upresnenia vhodného termínu a času návštevy serisvného technika našej spoločnosti.

On-line objednávka odbornej prehliadky plynového zariadenia

  Kontaktné informácie:

  Meno a Priezvisko(*)

  Adresa(*)

  Mesto/Obec(*)

  PSČ(*)

  Tel. kontakt (*)

  Email (*)

  Informácie o spotrebiči a požadovanej službe:

  Typ Prehliadky (*)

  Značka kotla

  Model kotla (*) (napr. Zeus Maior, Nuvola 3 Comfort a pod..

  Posledná odborná prehliadka/údržba (*)

  Aktuálny stav spotrebiča (*)

  Doplňujúce informácie

  Kontrolná otázka:

  Prosím doplňte správnu hodnotu ... + 50 = 57

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie predmetu objednávky

  Koľko stojí pravidelná odborná prehliadka?

  Kasický kotol do 35 kW

  54,00 €

  s DPH

  Kasický kotol nad 35 kW

  78,00 €

  s DPH

  Kondenzačný kotol do 35 kW

  90,00 €

  s DPH

  Kondenzačný kotol nad 35 kW

  132,00 €

  s DPH

  Upozrnenie: V cena odbonej prehliadky nezahŕňa prepravné náklady, parkovné v prípadoch, kedy je nutné počas servisného výjazdu parkovať na platených parkovacích miestach, náhradné diely a servisné úkony nad rámec pravidelnej ročnej údržby.