ECOLEGHE

kyslý prostriedok na hliník, zinok, inox a ľahké zliatiny

Kompatibilné materiály: zinok, hliník, inox, ľahké zliatiny

ECOLEGHE je kyslý prípravok navrhnutý na preplach výmenníkov tepla a dielcov vyrobených z hliníka, inoxu, ľahkých zliatín a pozinkovaných rúrok. Prípravok účinne odstraňuje usadeniny z vykruvacích špirál a výmenníkov tepla, Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu je prípravok vhodný aj čistenie pozinkovaných materiálov.

Typické využitie:

  • Klimatizačné jednotky
  • Vykurovacie špirály
  • Teplené výmenníky
  • Zásobníky pitnej vody
  • Pozinkované rúrky

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 LEG5 Ecoleghe 5 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Pripojte preplachové čerpadlo VSI-25 k výmenníku pomocou redukcií (súčasť dodávky čerpadla). V prípade doskových výmenníkov, ktoré nemajú závitové pripojenie použite adaptér na doskové výmenníky (viď súvisiace produkty).

Do nádrže čerpadla namiešajte roztok vody a prípravku EcoLeghe v pomere 1 diel EcoLeghe na 3 až 5 dielov vody. Spustite čerpadlo a preplachujte dovtedy, kým sa neprestanú tvoriť v zmesi bubliny alebo nedôjde k nasýteniu prípravku.

Po vyčistení doporučujeme zneutralizovať zvyškovú kyslosť prostredia 3% percentným roztokom Neutrafos alebo MAX N

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
čerpadlo na chemický preplach výmenníkov
tlak: 1bar prietok: 2600 l/h
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými prostriedkami
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými čistiacimi prostriedkami
kyslý prostriedok na čistenie výmenníkov, kotlových telies a ohrevných špirál z liatiny, ocele a medi

deposit-plateDepozity vodného kameňa a kalu v kotlovom teleso spôsobuje prehrievanie, ktoré sa navonok prejavuje ako strata vykonu, zvýšená spotreba energie. Sprievodným javom sú taktiež časté zásahy havarijného termostatu, šumenie alebo praskanie v kotlovom telese počas prevádzky.

S dôsledku depozitu nedokáže výmenník účinne odovzdávať teplo, a následne dochádza lokálnym varom, kde medzi povrchom telesa a kalom voda prechádza do plynného skupenstva, odtrhne čiastočku vodného kameňa nad sebou, avšak spolu s tým aj niekoľko čiastočiek materiálu, z ktorého je teleso vyrobené. Nasledne vznikajú drobné priehlbiny, do ktorých sa opät usádza vodný kameň. Tento opakujúci sa proces spôsobuje kavitáciu materiálu telesa a štartuje proces korózie, tvorbu stresových trhlín a predčasnú únavu materiálu.

V sekundárnych doskových výmennikoch sa prítomnosť vodného kameňa prejavuje ako zhoršený ohrev teplej úžitkovej vody, časté kolísanie výkonu pri konštantnom prietoku, prípadne sa kotol vypína počas požiadavky na teplú vodu.

U zásobníkov teplej úžitkovej vody sa zanesenie prejavuje neprimerane dlhým časom, ktorý kotol potrebuje na zohriatie obvyklého množstva vody.

Riedenie: 20-30%
Farba: číra
Pach: bez zápachu
Ph (10% roztok pri 20°C):     pri 20°C 1,8 ± 0,2