SpiroPlus Sealer

utesnenie drobných netesností

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

Každý hydraulický systém, bez ohľadu na to ako dobre je navrhnutý a zhotovený, má drobné netesnosti, spojoch, na šróbeniach alebo mikrotrhliny v materiáloch hydraulických súšastí. Mikrotrhliny je často veľmi obtiažne odhaliť nakoľko sa médium unikajúce na povrch ihneď odparuje.

SpiroPlus Sealer je tekutý, vysoko koncentrovaný prostriedok zabraňujúci vzniku a utesňujúci drobné úniky v systéme. Prostriedok je absorbovaný do intermolekulárneho priestoru, kde vytvára vnútornú tesniacu vrstvu na celom povrchu hydraulického okruhu.  Zabezpečujúc vzduchotesnosť, SpiroPlus Sealer zabraňuje vnikaniu kyslíku prostredníctvom kapilárneho efektu a tým zamedzuje tvorbe korózie.

Vďaka svojmu zloženiu môže byť použitý na všetky kovy v okruhoch, kde je pracovným médiom voda. Účinok prípravku je zároveň veľmi podobný pri interakcii s plastmi, čo robí SpiroPlus sealer mimoriadne vhodným na utesnenie okruhov podlahového vykurovania.

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 CS001 SpiroPlus Sealer 1 liter 1 x bandaska
2 CS010 SpiroPlus Sealer 10 litrov 1 x bandaska
  • Dopručená koncentrácia SpiroPlus Sealer je 0,4% objemu hydraulického systému.
  • Na vykurovací okruh s objemom 250 litrov je potrebné jedno 1 litrové balenie SpiroPlus Sealer.
  • Pre optimálny účinok produktu je mimoriadne dôležité neošetrený, kontamilovaný systém najprv dôkladne vyčistiť pomocou vhodného prostriedku na chemický preplach (viď. súvisiace produkty). Prítomnosť nečistôt má zásadny vplyv na účinnosť ochrany SpiroPlus Sealer.
  • Pred aplikáciou skontrolujte pH vody a podľa potreby pri aplikácii upravte podľa pokynov v záložke “pH v systéme”
  • pH vody v systéme musí byť neustále v rozpätí medzi 6,5 a 8,5
  • Vysoká hodnota pH (>8,5) je indikátorom akcelerovaného procesu korózie. pH je možné znížiť dostatočným preplachom systému a podľa potreby taktiež chemicky prostredníctvom prípravku SpiroPlus Protector (kyslý inhibítor korózie). Malé dopĺňanie takto ochráneného systému nemajú vplyv na pH v systéme.
  • Stav systému po aplikácii doporučujeme kontrolovať v intervale raz ročne.
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
čistenie silne znečistených
okruhov podlahového vykurovania
čistenie silne znečistených
vykurovacích a solárnych okruhov
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy