ECONORMALE

kyslý prostriedok na čistenie výmenníkov z liatiny, ocele a medi

Kompatibilné materiály: Liatina, oceľ, meď

ECONORMALE je kyslý prípravok na preplach výmenníkov tepla vyrobených z liatiny, ocele alebo medi. Prípravok účinne odstraňuje vodný kameň a usadeniny z vykruvacích špirál, zásobníkov, kotlových telies. Econormale je vyrobený len z tých najkvalitnejších zložiek a inhibítorov, čo z neho robí prvotriedny produkt.

Typické využitie:

  • Kotlové telesá
  • Doskové výmenníky
  • Boostre a zásobníky
  • Vykurovacie špirály

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 NOR5 Econormale 5 kg 1 x bandaska
2 NOR10 Econormale 10 kg 1 x bandaska
3 NOR 25 Econormale 25 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Pripojte preplachové čerpadlo VSI-25 k výmenníku pomocou redukcií (súčasť dodávky čerpadla). V prípade doskových výmenníkov, ktoré nemajú závitové pripojenie použite adaptér na doskové výmenníky (viď súvisiace produkty).

Do nádrže čerpadla namiešajte roztok vody a prípravku EcoNormale v pomere 1 diel EcoNormale na 3 až 5 dielov vody. Spustite čerpadlo a preplachujte dovtedy, kým sa neprestanú tvoriť v zmesi bubliny alebo nedôjde k nasýteniu prípravku.

Prípravok EcoNormale obsahuje kontrastné farbivo. Čerstvý roztok má červenú farbu, ktorá sa postupujúcim nasýtením mení žltú, žlto-zelenú nakoniec na tmavo-hnednú. Keď roztok dosiahne tmavo-hnedú farbu, prípravok je nasýteny.  V pripade silne znečistených vymenníkov je možné proces opakovať

Po vyčistení doporučujeme zneutralizovať zvyškovú kyslosť prostredia 1% percentným roztokom Neutrafos alebo MAX N

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
čerpadlo na chemický preplach výmenníkov
tlak: 1bar prietok: 2600 l/h
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými prostriedkami
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými čistiacimi prostriedkami
kyslý prostriedok na čistenie výmenníkov z hliníka, inox-u, ľahkých zliatin a pozikovaných dielcov

deposit-plateDepozity vodného kameňa a kalu v kotlovom teleso spôsobuje prehrievanie, ktoré sa navonok prejavuje ako strata vykonu, zvýšená spotreba energie. Sprievodným javom sú taktiež časté zásahy havarijného termostatu, šumenie alebo praskanie v kotlovom telese počas prevádzky.

S dôsledku depozitu nedokáže výmenník účinne odovzdávať teplo, a následne dochádza lokálnym varom, kde medzi povrchom telesa a kalom voda prechádza do plynného skupenstva, odtrhne čiastočku vodného kameňa nad sebou, avšak spolu s tým aj niekoľko čiastočiek materiálu, z ktorého je teleso vyrobené. Nasledne vznikajú drobné priehlbiny, do ktorých sa opät usádza vodný kameň. Tento opakujúci sa proces spôsobuje kavitáciu materiálu telesa a štartuje proces korózie, tvorbu stresových trhlín a predčasnú únavu materiálu.

V sekundárnych doskových výmennikoch sa prítomnosť vodného kameňa prejavuje ako zhoršený ohrev teplej úžitkovej vody, časté kolísanie výkonu pri konštantnom prietoku, prípadne sa kotol vypína počas požiadavky na teplú vodu.

U zásobníkov teplej úžitkovej vody sa zanesenie prejavuje neprimerane dlhým časom, ktorý kotol potrebuje na zohriatie obvyklého množstva vody.

Riedenie: 10-30%
Farba: červená
Pach: Ostro zápachujúca
Ph (10% roztok):     pri 20°C 1,2 ± 0,2