Adaptér SUPA Heat exchanger

Adaptér na doskové výmenníky

Univerzálny adaptér na pripojenie preplachových čerpadiel k doskovým výmenníkom, ktoré nemajú závitové pripojenie.

Adaptér sa osadzuje priamo na doskový výmenník na pôvodné pozície hydraulických blokov. Utesnenie kontaktnej plochy je zabezpečené hrubými o-krúžkami, ktoré sú súčasťou balenia. Konštrukcia umožňuje preplach primárnej a sekundárnej časti bez potreby otáčania adaptéru.

čerpadlo na chemický preplach výmenníkov
tlak: 1bar prietok: 2600 l/h
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými prostriedkami
alkalický neutralizátor zvyškovej kyslosti po chemickom preplachu kyslými čistiacimi prostriedkami
kyslý prostriedok na čistenie výmenníkov z hliníka, inox-u, ľahkých zliatin a pozikovaných dielcov
kyslý prostriedok na čistenie výmenníkov, kotlových telies a ohrevných špirál z liatiny, ocele a medi