ECOSOL

Nemrznúca zmes s vysokým bodom varu

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

ECOSOL je netoxická nemrznúca zmes pre solárne panely na báze bi-destilovaného glycerínu. Zmes poskytuje adekvátnu ochranu pred účinkami nízkych teplôt až do -23°C.
Prostriedok Ecosol poskytuje lepší tepelný prenos ako glykové zmesi a vďaka vysokému bodu varu je mimoriadne vhodný pre použitie vo vákuových trubicových kolektoroch.

Hlavné výhody

  • Vysoký bod varu až 290°C
  • Mimoriadne vhodný do vákuových solárnych kolektorov s vysokou stagnačnou teplotou
  • Vyššia účinnosť tepelného prenosu ako pri glykolových zmesiach
  • Neprepaluje a nezráža sa v kolektoroch

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 ECOSOL10 Ecosol 10 kg 1 x bandaska
2 ECOSOL30 Ecosol 30 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Hydraulický okruh naplňte neriedenou zmesou ECOSOL pomocou plniaceho čerpadla.

Pred plnením nového solárneho okruhu  doporučujeme hydraulický okruh vyčistiť od depozitov vznikajúcich pri výrobe a kompletizácii súčastí systému prostriedkom LIMPIA+.

Pri výmene solárnej kvapaliny je mimoriadne dôležité okruh vyčistiť od zvyškov starej nemrznúcej zmesi. V prípade kontaminácie novej nemrznúcej zmesi zvyškami starej zmesi môže dôjsť výraznemu zhoršeniu fyzikálnych vlastností produku, prípadne úplnému znehodnoteniu kvapaliny.  Na chemický preplach solárneho okruhu doporučujeme prostriedok  LIMPIA+

Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy
netoxická nemrznúca zmes
bod varu: 160°C

solar_panelsV prípadoch, kedy je zásobník TÚV zohriaty na maximálnu teplotu a daľšie teplo už nieje kam odovzdávat často dochádza k varu pracovnej kvapaliny. Nemrznúce zmesi, ktorých bod varu je výrazne nižší než stagnačná teplota vákuového trubicového kolektoru sa často prepalujú a kvapalina, ktorá končí v zbernej nádobe sa rýchlo znehodnocuje. Znehodnotená nemrznúca zmes následne mení farbu, hustne, nepríjemne zapácha a zráža sa. Neustále dopĺňanie solárnej kvapaliny taktiež neustále privádza do okruhu nové mikrobuliny vzduchu.

Pre dlhodobú účinnosť a spoľahlivost solárneho okruhu je preto mimoriadne dôležité zvoliť nemrznúcu zmes, ktorá svojimi fyzikálnymi vlastnosťami zodpovedá prevádzkovým parametrom solárneho okruhu.

Pre optimálnu ochranu okurhu je taktiež mimoriadne dôležité použiť vhodné automatické odvzdušňovacie ventily s funkciou automatického uzavretia.

Častou chybou inštalácii solárnych okruhov je použitie odvzdušňovacích ventilov určených do vykrovacích okruhov, pri ktorých je obvyklá maximálna pracovná teplota 110°C a maximálny pracovný pretlak 6 bar.  Tieto odvzdušňovacie ventily sa po presiahnutí teploty 100°C často otvárajú a vypúšťajú pracovné kvapaliny, ktoré dôsledkom varu unikajú z ventilov v podobe horúcej pary.

Pre optimálnu ochranu preto odporúčame odvzdušňovacie ventily z rady SpiroTop Solar.

Riedenie: neriediť
Farba: svetlo žltá
Pach: bez zápachu
Bod Varu: 290°C