MAX-FLUID AT

nemrznúca zmes

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

MAX-FLUID AT je netoxická nemrznúca zmes do  vykurovacích a chladiacich  okruhov na báze propylén glykolu. Zmes je vhodná aj pre použitie v chladiacich systémov v potravinárskom priemysle a neriedenej forme poskytuje ochranu pred nízkymi teplotami do -33°C

Hlavné výhody

  • Netoxická nemrznúca zmes na báze propylén-glykolu
  • Vhodná na použitie aj v potravinárskom priemysle
  • Obsahuje inhibítor korózie
  • Vhodná na použitie so všetkými materiálmi
  • Vhodná do upravenej ako aj neupravenej vody

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 10.110.080 MAX FLUID AT 30 kg 1 x bandaska
2 10.110.085 MAX FLUID AT 10 kg 1 x bandaska
3 10.110.090 MAX FLUID AT 5 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Hydraulický okruh naplňte zriedenym prostriedkom pomocou plniaceho čerpadla. Tabuľka pre správne riedenie prostriedku MAX-FLUID AT nájdete na etikete balenia a v karte “Popis” na tejto stránke.

Pred plnením nového solárneho okruhu  doporučujeme hydraulický okruh vyčistiť od depozitov vznikajúcich pri výrobe a kompletizácii súčastí systému prostriedkom LIMPIA+.

Pri výmene solárnej kvapaliny je mimoriadne dôležité okruh vyčistiť od zvyškov starej nemrznúcej zmesi. V prípade kontaminácie novej nemrznúcej zmesi zvyškami starej zmesi môže dôjsť výraznemu zhoršeniu fyzikálnych vlastností produku, prípadne úplnému znehodnoteniu kvapaliny.  Na chemický preplach solárneho okruhu doporučujeme prostriedok  LIMPIA+

V prípade glykových zmesí doporučujeme interval výmeny 5 rokov.

Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy
Netoxická nemrznúca zmes
Bod varu: 260°C

solar_panelsV prípadoch, kedy je zásobník TÚV zohriaty na maximálnu teplotu a daľšie teplo už nieje kam odovzdávat často dochádza k varu pracovnej kvapaliny. Nemrznúce zmesi, ktorých bod varu je výrazne nižší než stagnačná teplota vákuového trubicového kolektoru sa často prepalujú a kvapalina, ktorá končí v zbernej nádobe sa rýchlo znehodnocuje. Znehodnotená nemrznúca zmes následne mení farbu, hustne, nepríjemne zapácha a zráža sa. Neustále dopĺňanie solárnej kvapaliny taktiež neustále privádza do okruhu nové mikrobuliny vzduchu.

Pre dlhodobú účinnosť a spoľahlivost solárneho okruhu je preto mimoriadne dôležité zvoliť nemrznúcu zmes, ktorá svojimi fyzikálnymi vlastnosťami zodpovedá prevádzkovým parametrom solárneho okruhu.

Pre optimálnu ochranu okurhu je taktiež mimoriadne dôležité použiť vhodné automatické odvzdušňovacie ventily s funkciou automatického uzavretia.

Častou chybou inštalácii solárnych okruhov je použitie odvzdušňovacích ventilov určených do vykrovacích okruhov, pri ktorých je obvyklá maximálna pracovná teplota 110°C a maximálny pracovný pretlak 6 bar. Tieto odvzdušňovacie ventily sa po presiahnutí teploty 100°C často otvárajú a vypúšťajú pracovné kvapaliny, ktoré dôsledkom varu unikajú z ventilov v podobe horúcej pary.

Pre optimálnu ochranu preto odporúčame odvzdušňovacie ventily z rady SpiroTop Solar.

Riedenie: 30% – 60%
Farba: číra
Pach: bez zápachu
Bod Varu: 160°C