LIMPIA+

nekorozívny čistiaci prostriedok na čistenie vykurovacích a solárnych okruhov

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

Limpia+ je navrhuntá špeciálne na odstraňovanie ferických depozitov a zvyšokov konzervačných látok z vykurovacieho okruhu. Prostriedok je preto mimoriadne vhodný na chemický preplach nového vykurovacieho okruhu pred prvým uvedením do prevádzky.

Hlavné výhody

  • Odstraňuje ferické aj neferické depozity
  • Rýchly účinok
  • Vhodný na preplach vykurovacích aj solárnych okruhov.
  • Nekorozívny prostriedok.
  • Kompatibilný so všetkými druhmi kovov.

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 LIMPIA+B Limpia+ 1 kg 1 x fľaša
2 LIMPIA+3 Limpia+ 3 kg 1 x bandaska
3 LIMPIA+5 Limpia+ 5 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Hydraulický okruh naplňte pomocou čerpadla LGN v pomere 1.5-3 diely Limpia+ na 100 dielov vody. Prostriedok nechajte v systéme cirkulovať 4 hodiny. Systém následne dôkladne prepláchnite čistou vodou.

Pre ochranu pred opätovným zanesením kalmi pridajte podľa typu okruhu inhibítor ECOLISI alebo ANTIALGA+.

Pre komplexnú ochranu rozvodu tiež doporučuje systém vybavit odkalovacím filtrom SPIROTRAP MB3,MBL alebo MAGNET.

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
čistenie silne znečistených
okruhov podlahového vykurovania
čistenie silne znečistených
vykurovacích a solárnych okruhov
Inhibítor
určenie: nízkoteplotné okruhy
Inhibítor korózie
určenie: vysokoteplotné okruhy

cerpadlo-kalVývoj moderných vykurovacích zariadení viedol v poslednom desaťročí k výraznému zvýšeniu účinnosti, a postupným zmenšovaním sa objemu pracovných kvapalín obsiahnutých v  primárnych ako aj sekundárnych výmenníkoch tepla.

Je preto v týchto systémoch mimoriadne  dôležité zabrániť zanášaniu sa depozitov do trubkovníc, manifoldov a  doskových výmenníkov nakoľko aj militerový nános kalu može trvalo poškodiť dielce, cena ktorých často presahuje niekoľko stoviek eur.

Riedenie: 1,5-3%
Farba: bledo ružová
Pach: Zápachujúca
Ph (10% roztok):     pri 20°C 7 ± 0,2