DISPRO+

chemický prostriedok do silne znečistených okruhov podlahového vykurovania

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

Prostriedok DISPRO+ je navrhnutý na postupné odbúravanie depozitov vodného kameňa a ferickýck kalov. Špeciálne zloženie DISPRO+ zároveň vytvára ochranný film na povrchu rúrok  chrániaci pred koróziou a negativnymi účinkami blúdivých prúdov

Hlavné výhody

  • Odstraňuje ferické aj neferické depozity
  • V čase aplikácie ostáva systém v plnej prevádzke
  • Ochrana pred koróziou a účinkami blúdivých prúdov
  • Nekorozívny prostriedok.
  • Vhodný predovšetkých do okruhov podlahového vykurovania

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 DISPROB Dispro+ 1 kg 1 x fľaša
2 DISPRO3 Dispro+ 3 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Prostriedok pridajte priamo do systému pomocou čerpadla v pomere 3 diely Dispro na 100 dielov vody a nechajte pôsobiť v okruhu 60 dní. Následne okruh prepláchnite a opätovne naplňte.

Pre ochranu pred opätovným zanesením kalmi pridajte po dokončení preplachu do do okruhu ihibítor ANTIALGA+.

Pre komplexnú ochranu rozvodu tiež doporučuje systém vybavit odkalovacím filtrom SPIROTRAP.

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy
Inhibítor
určenie: nízkoteplotné okruhy
Inhibítor korózie
určenie: vysokoteplotné okruhy

cerpadlo-kalVývoj moderných vykurovacích zariadení viedol v poslednom desaťročí k výraznému zvýšeniu účinnosti, a postupným zmenšovaním sa objemu pracovných kvapalín obsiahnutých v  primárnych ako aj sekundárnych výmenníkoch tepla.

Je preto v týchto systémoch mimoriadne  dôležité zabrániť zanášaniu sa depozitov do trubkovníc, manifoldov a  doskových výmenníkov nakoľko aj militerový nános kalu može trvalo poškodiť dielce, cena ktorých často presahuje niekoľko stoviek eur.

Riedenie: 3%
Farba: svetlo žltá
Pach: charakteristický
Ph (10% roztok):     pri 20°C 7 ± 0,2