Ecolisi

Inhibítor korózie

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

Prostriedok ECOLISI je silný inhibítor korózie, ktorý vytvára ochranný film vo vnútri železných, medených a hliníkových súčastí vykurovacích a chladiacich rozvodov. Ochranný film následne zabraňuje tvorbe korózie a usádzaniu sa kalov na kovových šúčastiach systému.

Hlavné výhody

  • Silný inhibítor zabraňujúci galvanickej korózii
  • Ochrana pred usádzaním sa vodného kameňa
  • Vhodný na všetky kovy používané v rozvodoch
  • Pomáha udržať optimálnu účinnosť systému
  • Vhodný do upravenej ako aj neupravenej vody
  • Kompatibilný s nemrznúcimi zmesmi

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 LISB Ecolisi 1 kg 1 x fľaša
2 LIS10 Ecolisi 10 kg 1 x bandaska
3 LIS25 Ecolisi 25 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Prostriedok Ecolisi pridajte priamo do systému pomocou čerpadla alebo iného aplikátoru v pomere diel 1 inhibítora na 100 dielov vody.

Pre optimálnu ochranu doporučujeme pre aplikáciou inhibítora Ecolisi hydraulický systém zbaviť nečistôt a kalov.

Nový hydraulický okruh je potrebné zbaviť všetkých technologických látok a nečistôt, ktoré sa do okruhu dostali pri kompletizácii okuhu alebo sú dôsledkom technologického procesu pri výrobe jednotlivých súčastí hydraulického systému. Pre tieto účely doporučuje aplikovať prostriedok Limpia+ a systém následne dôkladne prepláchnuť

Starý vykurovací okruh je potrebné zbaviť kalov a vodného kameňa, ktorý ma tendenciu úsadzať sa dne rozvodov a radiátorv. Pre tento účel doporučujeme prostriedok Ecofanghi, ktorý šetrným spôsobom uvoľnuje depozit kalov zo stien súčastí rozvodu, ktorý je následne vypustený zo systému pomocou preplachového čerpadla.

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
čistenie silne znečistených
okruhov podlahového vykurovania
čistenie silne znečistených
vykurovacích a solárnych okruhov
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy
Inhibítor
určenie: nízkoteplotné okruhy

Vodný kameň a korózia sú najčastejšími príčinami znižujúcej sa účinnosti a spoľahlivosti vykurovacieho okruhu. Vonkajším prejavom týchto nežiadúcich procesov sú studené plochy na radiátoroch, prehrievavanie a cyklovanie kotla, hlučná  prevádzka a zvýšená spotreba plynu.

Galvanická korózia  je jedným z najčastejších a zároveň najzávažnejších problémov vyskytujúci sa moderných vykurovacích systémov.

Jej príčinou je kombinácia viacerých kovov s rôznym elektrickým potenciálom. Jeden z kovov následne slúži ako katóda a druhý ako anóda. Voľné ióny následne migrujú z anódy na katódu, pričom voda v hydraulickom okruhu zastáva funkciu elektrolytu.  Vykurovací okruh následne funguje ako veľmi slabá batéria.

Riedenie: 1%
Farba: číra
Pach: charakteristický
Ph: pri 20°C 9 ± 1