ECOFANGHI

prostriedok do silne znečistených vykurovacích a solárnych okruhov

icon-radiatoricon-underflooricon-solar

ECOFANGHI je prostriedok učený do silne znečistených vykurovacích a solárnych okuhov. Ecofanghi je navrhnutý na odstraňovanie vodného kameňa, blata a oxidov železa, ktoré majú tendenciu klesať ku dnu potrubí a radiátorov. K úplnému odstráneniu nánosov dochádza po vyprázdnení systému.
Ecofanghi je vhodný na aplikáciu do vykurovacích, chladiacich a solárnych okruhov, ktoré ostávajú po aplikácii v prevádzke.

Hlavné výhody

  • Odstraňuje ferické aj neferické depozity
  • V čase aplikácie ostáva systém v plnej prevádzky
  • Prostriedok tvorí ochrannú vrstvu chrániacu voči korózii
  • Nekorozívny prostriedok.
  • Kompatibilný so všetkými druhmi kovov.

Dostupné balenia:

wdt_ID Kód Produkt Balenie
1 FANB Ecofanghi 1 kg 1 x fľaša
2 FAN10 Ecofanghi 10 kg 1 x bandaska
Kód Produkt Balenie

Prostriedok pridajte priamo do systému pomocou čerpadla v pomere 1-2 diely Ecofanghi na 100 dielov vody a nechajte pôsobiť v okruhu 2-3 týždne. Následne okruh prepláchnite čistou vodou a opätovne naplňte.

Opätovnému zaneseniu predídete aplikáciou prostriedku ECOLISI.

Pre komplexnú ochranu rozvodu tiež doporučuje systém vybavit odkalovacím filtrom SPIROTRAP MB3,MBL alebo MAGNET.

utesnenie drobných netesností
určenie: plasty, kovy
Preplachové čerpadlo na čistenie vykurovacích okruhov
Tlak: 2bar Prietok max: 5400 l/h
čistenie silne znečistených
okruhov podlahového vykurovania
regenerácia a čistenie 
vykurovacie a solárne okruhy
Inhibítor
určenie: nízkoteplotné okruhy
Inhibítor korózie
určenie: vysokoteplotné okruhy

cerpadlo-kalVývoj moderných vykurovacích zariadení viedol v poslednom desaťročí k výraznému zvýšeniu účinnosti, a postupným zmenšovaním sa objemu pracovných kvapalín obsiahnutých v  primárnych ako aj sekundárnych výmenníkoch tepla.

Je preto v týchto systémoch mimoriadne  dôležité zabrániť zanášaniu sa depozitov do trubkovníc, manifoldov a  doskových výmenníkov nakoľko aj militerový nános kalu može trvalo poškodiť dielce, cena ktorých často presahuje niekoľko stoviek eur.

Riedenie: 1-2%
Farba: bezfarebná
Pach: Charakteristický
Ph (roztok): pri 20°C 13 ± 0,5